Een back-up van uw e-mail maken

Een back-up van uw e-mail maken

1. Selecteer Bestand > Openen en exporteren > Importeren/exporteren. 2. Selecteer Exporteren naar bestand en selecteer Volgende. 3. Selecteer Outlook-gegevensbestand (.PST) en selecteer vervolgens Volgende. 4. Selecteer de e-mailmap waarvan u een back-up wilt maken en...